2014
Nr. 2
Laiškas redaktoriui
Dejonės iš „Pagalvinio“ kambario: apie archyvus, istorikus ir visuomenę
Dienoraštis
Maidanas: karas, politika ir jomarkas
Gailių klano premija 2014
Laudatio Loretai Vaicekauskienei
Įžvalgos
Maceinos Tautinis auklėjimas
Pokalbis
Žmogaus klestėjimas ir laisvė
Filosofija
Kodėl filosofija nėra visiems skirtas dalykas?
Atmintis
Paskutinė Dariaus ir Girėno savaitė: naujoji chronologija
Akademybė
Feminizmo performansai
Visuomenė
„Galime šį tą nudirbti“: Visuomenės sveikatos būklė ir jos refleksijos prieškario Lietuvoje
Istorija
Dujų kamera prieškario Lietuvoje (1937-1940)
Sovietika
Šovinizmas Sovietų Sąjungos baudžiamosiose struktūrose (1920-1953)
Nustebimai
Korupcija sveikatos sistemoje
Apžvalga
Pastebėjimai apie kirvarpas NATO skyde
Apžvalga
Rusijos agresija: visuomenė, informavimas, visuomenės informavimas
Apžvalga
Ką mena purvinas paplentės grumstas?
Apžvalga
Netikėti kolegos ir partneriai. Provincialai iš pasaulio centro
Knygų mugė
Užsklanda
Putino kryminalai
2014
Nr. 1
Skonio politika: kas ir iš ko moka atskirti geras knygas?
Šiltųjų kraštų Donelaitis: Kaip Metai surado vietą ispanų kalboje
Senas kelias veda į naują varpinę
Svetimo miesto beieškant
„Likę trise leidžiam vakarą tyliai svajodami“: Apie autentiškas partizanų karo kasdienybės šukes
Kaip loja rimti šunys
Šlovingos praeities iškamša
Mo(kinys) kryžkelėje
Lietuviškos politinės minties bylonės ir dvejonės
Kultūros žurnalas „Naujasis Židinys-Aidai“ skelbia akciją, kuria siekiama, kad žurnalas pasiektų visas Lietuvos mokyklas. Norintieji prisijungti prie akcijos kviečiami už pusę kainos internetu iki šių metų pabaigos užprenumeruoti vienai mokyklai „Naująjį Židinį-Aidus“. Susidomėję tai gali padaryti internetu - naujajame elektroniniame knygyne.
Cindy Wooden (CNS)
Šventumo procesas yra ilgas ir techniškai sudėtingas dalykas, kuriam galiausiai reikia popiežiaus patvirtinimo, tačiau visą procedūrą vykdo eiliniai katalikai, o ypač pamaldieji. Šventumo bylų kongregacija ir oficialūs bylų skatintojai – vadinamieji postulatoriai – atlieka visą popierinį darbą, bet jeigu nėra įrodymų apie plačiai paplitusį pamaldumą kandidatui, jei niekas nelanko to asmens kapo, nepranešama apie malones ar net stebuklus, įvykusius galimo šventojo užtarimu, byla niekur ir nepajuda. Ir tai gali tęstis ištisus šimtmečius.
Cindy Wooden (CNS)
Pirmųjų popiežiaus Pranciškaus pontifikato metinių proga pasirodė ne vienas straipsnis, atskleidžiantis ypatingą stilių, kuriuo Pranciškus praturtino pontifikatą. Ko gero, žmonės bus jau pamiršę, kad daugelis to, kas šiandien laikoma popiežiškąja „tradicija“, iš tiesų buvo Jono Pauliaus II sumanytos naujovės. Dažni apsilankymai parapijose? Taip. Šiltas bendravimas su miniomis ir net pokštavimai? Taip. Slapti išvykimai iš Vatikano? Pala, čia jau tik palaimintasis Jonas Paulius retkarčiais ištrūkdavo paslidinėti arba paiškylauti kalnuose. Popiežius Pranciškus, vasarį paklaustas, ar buvo kada nors slapta išvykęs iš Vatikano, kategoriškai tai paneigė.
Povilas Vaitkevičius
Vaikystės ir paauglystės sandūroje persikėlimas gyventi iš miesto centro periferijon neprastai perbraižo vidinius psichogeografinius žemėlapius. Juk pastarieji tokiu metu tik formuojasi, įvairūs emociniai santykiai, kylantys iš susidūrimų su urbanistine aplinka, tik pradeda ryškėti. Šią patirtį vadinčiau išties įdomia, ypač žvelgdamas iš laiko perspektyvos. Centre (konkretumo dėlei – dabartinės Lukiškių aikštės apylinkėse) esantys pastatai kūrė įvairiaformes, užkaborių prieblandos kupinas erdves, tarp savęs neretai susisiekiančias vos ne barokiniu būdu.
Antrąją šv. Velykų dieną atgimsta ne tik gamta, bet ir muzika. Taip skelbia Vilniaus savivaldybės choras „Jauna muzika“ ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, balandžio 21-osios vakarą kviečiantys praleisti Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje. Čia 18 val. vilniečius ir miesto svečius choristai sveikins Lietuvoje neatrastų kompozitorių kūriniais. „Jaunos muzikos“ kolektyvo ir dirigento Lauryno Vakario Lopo pastangomis koncerte atgims „katalikiškuoju Bachu“ ar „čekiškuoju Vivaldi“ vadinamo Jano Dismas Zelenkos (1679-1745) bei armėnų-amerikiečių kilmės amerikiečių kompozitoriaus Alano Hovhanesso (1911-2000) kūryba.
Balandžio 9–26 dienomis Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) eksponuojama lietuvių kilmės garsios menininkės Aleksandros Kašubienės darbų paroda „Kryžiaus kelio stotys“ (iš Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno kolekcijos). Joje pristatoma 14 originalia technika atliktų kūrinių, simbolizuojančių Jėzaus Kristaus kančios kelią.
Virginija Cibarauskė
Teiginys, kad šiandieninė poezija degraduoja, dažnai kartojamas nebestebina: tai tapo tarsi neginčijama teze, savaime suprantamu dalyku – vien per pastaruosius mėnesius apie poezijos mirtį išgirdau kelis kartus. Kita vertus, kiekvienas ir kiekviena vertina, taip sakant, iš savo varpinės, remdamiesi savo skoniu, lūkesčiais. Vertinimo kriterijų klausimas besikeičiančių normų ir kategorijų laikotarpiu yra kaip niekada aktualus. Tad prieš bandant pagrįsti arba paneigti teiginį, kad po Nepriklausomybės atkūrimo debiutavusiųjų kūryba yra nevertinga ir neoriginali, būtina apsibrėžti, kokiais matais ji bus vertinama.
Povilas Vaitkevičius
Gana ilgą laiką maluosi terpėje, kuri populiariai (paradoksas!) vadinama „pogrindine muzika“. Labiausiai mano domesio kailį šiaušia tokie garsai, kuriuos apibendrinant būtų galima pavadinti „eksperimentiniais“. Po šiuo apibūdinimu telpa daug kas, o iš to išplaukia viena įdomiausių tokios muzikos problematikų – įvairialypiškumas, kuriame slypi keista, efemeriška bendrybė. Ne kartą kilusios privačios diskusijos šiuo klausimu, be abejo, buvo aktualios visų pirma mums patiems, šios muzikos dalyviams. Tačiau regint kai kurių teorinių-filosofinių klausimų paklausą ir platesniuose vandenyse, galima numanyti, kad svarstymai apie „pogrindinę muziką“ gali būti aktualūs ir didesnei auditorijai.
http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/
http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/http://www.bernardinai.lt/