2012
Nr. 6

TURINYS:

Parsisiųsti leidinį PDF formatu
Laiškas redaktoriui
Laiškas redaktoriui
Dienoraštis
„Į žemę įaugusio valstiečio šypsena“: Marcelio Prousto Prarasto laiko beieškant skaitymo dienoraštis
Įžvalgos
Lituanofilai ir Lietuvos patriotai
Akademybė
Mūsų įžymybės
Istorija
Finansai Lituanicos katastrofos peripetijose: Kaip sukosi privatūs ir valstybės pinigai
Mūsų pirmtakai
1936-ųjų metų Deklaracija
Poezija
Laikas
Literatūra
Anglakalbės literatūros (sovietinis) kanonas Lietuvoje
Liturgija
Judanti ir demonstruojanti: Vilniaus Dievo Kūno procesija
Esė
Atleisti ir susitaikyti
Nustebimai
Neturėjo bobutė vargo, įsigijo trobelę
TV narvelis
Kritikai miega, erekcijos lyderiai būdrauja
Apžvalga
Du radikalieji klausimai. Po tarptautinės konferencijos apie sakytinės istorijos taikymą sovietmečiui tirti
Apžvalga
Mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo: Šiek tiek primirštas lūžinis istorijos momentas
Apžvalga
In memoriam Carlo Maria Martini (1927–2012)
Apžvalga
Aš noriu susigrąžinti savo šalį
Apžvalga
Antikantiški pamąstymai. Emocingas politinių svajotojų pasaulis
Apžvalga
Knygų mugė
Užsklanda
Kas liečia Londoną

Žurnalo rengimą ir leidimą iš dalies remia:

Remia rubrikas Laiškas redaktoriui, Dienoraštis, Įžvalgos, Istorija, Mūsų pirmtakai, Poezija, Akademybė, Literatūra, Esė, Nustebimai, TV narvelis, Knygų mugė, Apžvalga, Užsklanda .
LIETUVOS MOKSLO TARYBA remia Monikos Kareniauskaitės PUBLIKACIJĄ
Projektas „Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai““, finan­suojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacio­nalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
Sutarties numeris Nr. LIT-6-18
Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, finan­suojamas Europos socialinių fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005