2012
Nr. 8

TURINYS:

Parsisiųsti leidinį PDF formatu
Laiškas redaktoriui
Apie darbą, vartojimą ir Rojų
Dienoraštis
Dienoraštis
Įžvalgos
Lietuvos laikinosios vyriausybės klausimu
Europa
Vivat Europa!
Kultūra
Apie garbingą Lietuvos praeitį Broniaus Kutavičiaus muzikoje ir Justino Marcinkevičiaus poezijoje
Kalba
Kaip komunistams (ne)pasisekė sumažinti Kalėdų
Akademybė
Briuselio eglė
Atmintis
Maskvos dienoraštis (I)
Filosofija
Kas yra liberalusis ugdymas?
Nustebimai
Apie krizes ir kalėdas
TV narvelis
Dorovės filosofija kaip įprotis
Apžvalga
Kas naujo Maironi? Konferencija Maironio 150-osioms gimimo metinėms
Apžvalga
Naujausi lituanistikos atradimai: XI Jurgio Lebedžio konferencija
Apžvalga
Didysis karas, arba keista konferencija
Apžvalga
Apie vienijamą Europą
Apžvalga
Antikantiški pamąstymai. "Nuskintos gėlės" civiliziacija
Apžvalga
Knygų mugė

Žurnalo rengimą ir leidimą iš dalies remia:

Remia rubrikas Laiškas redaktoriui, Dienoraštis, Įžvalgos, Europa, Kultūra, Kalba, Akademybė, Filosofija, Nustebimai, TV narvelis, Knygų mugė ir Aistės Kučinskienės, Kornelijaus Ilgavos, Egidijaus Vareikio tekstus.
LIETUVOS MOKSLO TARYBA remia Živilės Nedzinskaitės PUBLIKACIJĄ
Projektas „Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai““, finan­suojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacio­nalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
Sutarties numeris Nr. LIT-6-18
Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, finan­suojamas Europos socialinių fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005