Vykdomi projektai:

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojami projektai
Iš  SRTRF  2013 m. projektui “Europietiškosios vertybės Lietuvoje: Refleksija ir sklaida” skirta 90 000 Lt.
  
SRTRF 2013 m. projektui „Knygos kaip kultūros proceso dominantė: analizė ir interpretacija “Knygų aiduose”“ skirta 30 000 Lt.
SRTRF 2013 m. projektui „Kultūrinės atminties refleksija ir sklaida svetainėje www.nzidinys.lt“ skirta 20 000 Lt.
Iš  SRTRF  2013 m. IV ketv. projektui “LIETUVIŠKOJI KULTŪRINĖ ATMINTIS: DOKUMENTAVIMAS, REFLEKSIJA IR SKLAIDA” skirta 13 000 Lt.
2013 m. vasario 18 d. Viešoji įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI“ pradėjo įgyvendinti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojamus projektus:
1. „Europietiškosios vertybės Lietuvoje: Refleksija ir sklaida“;
 
2.  „Knygos kaip kultūros proceso dominantė: analizė ir interpretacija „Knygų aiduose““;
3. „Kultūrinės atminties refleksija ir sklaida svetainėje www.nzidinys.lt“.  
2013 m. spalio 01 d. Viešoji įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI“ pradėjo įgyvendinti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą:
LIETUVIŠKOJI KULTŪRINĖ ATMINTIS: DOKUMENTAVIMAS, REFLEKSIJA IR SKLAIDA.
Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerijos remiamas projektas
Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerijos 2013 m. projektui „Lietuva Europoje, Europa Lietuvoje: pirmininkavimo refeksija“ skirta 14 400 Lt.
2013 m. liepos 29 d. Viešoji įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI“ pradėjo įgyvendinti Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerijos lėšomis finansuojamą projektą „Lietuva Europoje, Europa Lietuvoje: pirmininkavimo refleksija“
Projektas „Lietuva Europoje, Europa Lietuvoje: pirmininkavimo refeksija“, finansuojamas iš Ministerijos strateginio veiklos plano 03.02.01.03.01. priemonės „Pristatyti Lietuvos pasirengimą pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai, Europos Sąjungos Tarybos veiklą, Lietuvą ir Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai“ lėšų. Sutarties numeris Nr. 398-13-PESTO
Lietuvos mokslo tarybos remiamas projektas
VIEŠOJI ĮSTAIGA „NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI“ 2012-2013 METAIS
ĮGYVENDINS LIETUVOS MOKSLO TARYBOS REMIAMĄ PROJEKTĄ
Projektas „Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai““, fi­nansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Sutarties numeris Nr. LIT-6-18
Europos socialinio fondo remiamas projektas
VIEŠOJI ĮSTAIGA „NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI“ 2011-2013 METAIS ĮGYVENDINS
EUROPOS SOCIALINIO FONDO REMIAMĄ PROJEKTĄ
2011 m. spalio mėn. Viešoji įstaiga „NAUJASIS ŽIDINYS - AIDAI“ pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10_V-02-005, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.