2012
Nr. 5

TURINYS:

Parsisiųsti leidinį PDF formatu
Laiškas redaktoriui
Žalio namelio paslaptys: tarp kolektyvinės atminties ir kolektyvinės užmaršties
Dienoraštis
Dienoraštis
Šiandiena
Apie filologo gyvenimą: Juozas Ambrazevičius Lectio ultima, Vilniaus universitetas, 2012 m. birželio 19 d.
Akademybė
„Kaip lašelis tyro gintaro“...
Kritika
Įgyti būtį: kaip įveikti postmoderniąją kritiką
Istorija
Kaip vokiečiai moksliniais pagrindais dalijosi Baltijos šalių dailės vertybes
Dailė
Lietuvos meninio paveldo dalybos nacių okupacijos metais ir Mikalojaus Vorobjovo veikla
Nustebimai
Apie specialistus ir generalistus, arba kodėl nepavyksta susitarti
Atmintis
Politikos gimimas
Kultūros istorija
Vasara Vilniuje prieš šimtmetį
Pro et contra
Pradėta rašyti Antrosios Respublikos istorija
TV narvelis
Sukakčių sindromas: puoselėti dvasią, laukti paveikslėlių
Apžvalga
Romas ir „kalantinės“ atminties ir užmaršties verpetuose
Apžvalga
Karlovy Varai Nr. 47
Apžvalga
Antikantiški pamąstymai. Kodėl Marxui prireikė Kanto?
Apžvalga
Laiškai
Apžvalga
Knygų mugė

Žurnalo rengimą ir leidimą iš dalies remia:

Remia Rubrikas – Laiškas redaktoriui, Dienoraštis, Šiandiena, Akademybė, Kritika,
Istorija, Dailė, Nustebimai, Atmintis, Kultūros istorija, TV narvelis, Knygų mugė.
Tekstus – Santos Lingevičiūtės ir Egidijaus Vareikio.
LIETUVOS MOKSLO TARYBA remia Monikos Kareniauskaitės PUBLIKACIJĄ
Projektas „Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai““, finan­suojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacio­nalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
Sutarties numeris Nr. LIT-6-18
Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, finan­suojamas Europos socialinių fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005