Rėmėjai:

PROJEKTAI:
Lietuviškoji kultūrinė atmintis: Dokumentavimas, refleksija ir sklaida
Kultūrinės atminties refleksija ir sklaida atnaujintoje svetainėje www.nzidinys.lt
Europietiškosios vertybės Lietuvoje: Refleksija ir sklaida
Knygos kaip kultūros proceso dominantė: analizė ir interpretacija “Knygų aiduose”
Projektas „Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai““, finan­suojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacio­nalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
Sutarties numeris Nr. LIT-6-18
Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, finan­suojamas Europos socialinių fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA REMIA VYTAUTO ALIŠAUSKO, NERIJOS PUTINAITĖS ir TOMO VAISETOS PUBLIKACIJAS
Projektas „Lietuva Europoje, Europa Lietuvoje: pirmininkavimo refeksija“, finansuojamas iš Ministerijos strateginio veiklos plano 03.02.01.03.01. priemonės „Pristatyti Lietuvos pasirengimą pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai, Europos Sąjungos Tarybos veiklą, Lietuvą ir Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai“ lėšų.
Sutarties numeris Nr. 398-13-PESTO
Remia 2013 metų žurnalo "Naujasis Židinys-Aidai" leidybą.
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
Parėmė VšĮ "Naujasis Židinys-Aidai" techninę bazę.