2013
Nr. 3

TURINYS:

Parsisiųsti leidinį PDF formatu
Laiškas redaktoriui
Laiškas redaktoriui
Dienoraštis
Dienoraštis
Įžvalgos
Apie nepasaulėžiūrinę politiką
Socialinis bažnyčios mokymas
Išlaisvinimo teologija ir Lotynų Amerikos katalikybė: Ar socializmas suderinamas su Bažnyčios mokymu?
Esė
„Tu čia tik gimei...“
Sovietika
Kaliningrado srities prijungimo prie Lietuvos istorijos pėdsakais
Poezija
Eilėraščiai
Akademybė
Apie gėrio banalumą ir blogio patrauklumą
Tema: Lietuvos partizanų karas
„Mažyčio ir Pušelės sužadėtuvės“: partizanų mūšio rekonstrukcija
Tema: Lietuvos partizanų karas
Vaikystė, kurios nebuvo: Atsiminimai iš partizanų karo laikų
Tema: Lietuvos partizanų karas
„... bolševizmas turi būti sunaikintas“: Centrinės Žvalgybos Valdybos pranešimai (1952) apie padėtį pokario Lietuvoje
Nustebimai
Socialdemokratai vis dar senoviški
TV narvelis
Sukurti ir patenkinti troškimai
Apžvalga
Tarnavimo charizma
Apžvalga
Kam reikalinga kančios atmintis?
Apžvalga
Britanijos ateitis Europos Sąjungoje - konservatorių rankose?
Apžvalga
Neišsipildžiusi svajonių geopolitika: Žydų ir čigonų Bosnija...
Knygų mugė
Užsklanda
Problema su religija

Žurnalo rengimą ir leidimą iš dalies remia:

Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, finan­suojamas Europos socialinių fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005
Remia rubrikas Laiškas redaktoriui, Dienoraštis, Įžvalgos, Tema, Esė, Sovietika, Poezija, Akademybė, Nustebimai, Knygų mugė ir pokalbio redakcijoje, Kornelijaus Ilgavos, Egidijaus Vareikio tekstus.
LIETUVOS MOKSLO TARYBA remia MONIKOS ŠIPELYTĖS PUBLIKACIJĄ
Projektas „Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai““, finan­suojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacio­nalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
Sutarties numeris Nr. LIT-6-18
TAUTOS FONDAS