2012
Nr. 4

TURINYS:

Parsisiųsti leidinį PDF formatu
Laiškas redaktoriui
Juozą Brazaitį prisiminus
Dienoraštis
Pusė Kanų kino festivalio
Akademybė
Naujojo Sąjūdžio protestas
Teisė
Teismai, teisė ir moralė
Atmintis
Suvaidintas rokas
Istorija
Kovo 11-osios Lietuva. Juridinės tapatybės turinys ir tarptautinio pripažinimo slenksčiai
Nustebimai
Nuvarymas nuo šeimos arba kaip apmokestinti manų košę
Esė
Dvasingumas mieste
Poezija
Neskelbti eilėraščiai
Sovietika
Grobstytojai ir snaudaliai apie „socialistinės nuosavybės“ grobstymą LSSR pramonėje
TV narvelis
Prieš ir po 20 metų
Apžvalga
Istorija kaip politinės neutralizacijos objektas
Apžvalga
Lenkų kino portretas
Apžvalga
Molotovo-Ribbentropo paktas: žvilgsnis iš Romos
Apžvalga
Antikantiški pamąstymai. Saugus žemiškasis rojus (Rojus?)
Apžvalga
Knygų mugė

Žurnalo rengimą ir leidimą iš dalies remia:

Remia Rubrikas – laiškas redaktoriui, akademybė, atmintis, nustebimai,
sovietika, knygų mugė, antikantiški pamąstymai.
TAUTOS FONDAS
UAB "VILSENTRAS"
Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, finan­suojamas Europos socialinių fondų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-005